wydawnictwo

Oferujemy Państwu możliwość wydania własnej książki
za pośrednictwem naszego wydawnictwa.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.

Wybrane realizacje poniżej!

Co oferujemy

Wykonujemy usługi kompleksowo, jednak można zlecić tylko
ich część, w zależności od potrzeb.

  • Zapewniamy fachową redakcję i korektę, opracowanie graficzne, skład i łamanie tekstu.
  • Dbamy o profesjonalny druk cyfrowy lub offsetowy w zależności od ustalonej wielkości nakładu.
  • Publikacje opatrujemy numerem ISBN z własnej puli wydawnictwa, a co za tym idzie do Biblioteki Narodowej i właściwych bibliotek na terenie całego kraju przekazujemy egzemplarze obowiązkowe książki.
  • Prowadzimy dystrybucję publikacji w prawie 200 księgarniach internetowych oraz sprzedaż w modelu wypożyczeń w kilkuset bibliotekach w kraju.

Umowa z Autorem

Z każdym Autorem spisujemy umowę, która reguluje kwestie formalne, m.in. przekazania praw autorskich do utworu.

  • Współpracujemy z Autorem na każdym etapie powstawania książki.
  • Wspólnie z Autorem ustalamy nakład, format, sposób oprawy, szatę graficzną.
  • Autor akceptuje wersję ostateczną książki przed przekazaniem do druku.

Wybrane realizacje